Care sunt cifrele romane și cum se scriu

Cifrele romane au avut originile în Imperiul Roman și au fost metoda standard de notare a numerelor pentru secole. Cu toate că în prezent sistemul zecimal și cifrele arabe sunt predominante în majoritatea domeniilor, cifrele romane continuă să fie folosite în anumite contexte, cum ar fi notarea secolelor, a capitolelor din cărți sau pe ceasuri. Acest sistem de notare este unul aditiv, bazat pe combinarea literelor din alfabetul latin pentru a reprezenta valori numerice.

Componentele de bază: simbolurile și valorile lor

În sistemul de cifre romane, există șapte simboluri de bază:

 • I: reprezintă cifra 1
 • V: reprezintă cifra 5
 • X: reprezintă cifra 10
 • L: reprezintă cifra 50
 • C: reprezintă cifra 100
 • D: reprezintă cifra 500
 • M: reprezintă cifra 1000

Aceste simboluri pot fi combinate pentru a forma o varietate de numere. Regula de bază este că un simbol de o valoare mai mică plasat înaintea unui simbol de o valoare mai mare îi scade valoarea, în timp ce un simbol de o valoare mai mică plasat după un simbol de o valoare mai mare se adaugă la acesta.

Exemple de cifre romane

 • II: reprezintă 2 (I + I)
 • IV: reprezintă 4 (5 – 1)
 • IX: reprezintă 9 (10 – 1)
 • XXI: reprezintă 21 (10 + 10 + 1)
 • XC: reprezintă 90 (100 – 10)
 • CII: reprezintă 102 (100 + 1 + 1)

Reguli de scriere cu cifre romane

Regula repetiției

Un simbol poate fi repetat de cel mult trei ori. De exemplu, 3 este reprezentat ca III, dar 4 nu poate fi reprezentat ca IIII. În schimb, se utilizează IV (5 – 1).

Regula subtragerii

Simbolurile V, L și D nu pot fi niciodată folosite pentru subtragere. De exemplu, 95 este reprezentat ca XCV (100 – 10 + 5) și nu ca VC (100 – 5).

Regula ordonării

Simbolurile sunt ordonate în funcție de valoarea lor, de la cel mai mare la cel mai mic, cu excepția cazurilor în care se aplică regula subtragerii. De exemplu, 1987 este reprezentat ca MCMLXXXVII (1000 + (1000 – 100) + (50 + 10 + 10 + 10) + (5 + 1 + 1)).

Utilizările moderne ale cifrelor romane

În ciuda faptului că sunt în mare parte înlocuite de cifrele arabe în majoritatea aplicațiilor moderne, cifrele romane continuă să aibă o serie de utilizări tradiționale. De exemplu, ele sunt folosite pentru a numerota capitolele din cărți, pentru a indica generații în familiile regale și pentru a nota anii de producție ai filmelor.

Cifrele romane sunt un sistem de notare numerică care, deși învechit, continuă să aibă aplicabilitate și relevanță în cultura și știința modernă. Înțelegerea modului în care funcționează și când să le folosești poate fi nu doar util, ci și o legătură fascinantă cu trecutul istoric.

Lasă un comentariu